Wanneer is iets Antiek?

Antiek of niet?

Wanneer is iets antiek? Iets is antiek als het minstens 100 jaar oud is, maar dit is algemeen gezien. Onder druk van de markt verschuift de ouderdomsgrens namelijk. Zo vallen uitingen van de Jugendstil al na 60 jaar binnen de categorie ‘antiek’. Art deco wordt nu al als antiek beschouwd en zelfs voorwerpen uit de armoedige oorlogstijd en uit de fifties worden al als antiek gezien.

Strikt genomen zijn alle voorwerpen die authentiek vertegenwoordiger zijn van een periode waaruit ze stammen, nu nog memorabilia en zijn over het algemeen pas antiek in de eeuw die daarop volgt.  Uitzonderingen hierop zijn waardevolle kunstopjecten. Een schilderij van rembrand zal nooit als antiek worden bestempeld, dit is kunst. Een goed bewaard schilderij, door een onbekende schilder gemaakt uit die tijd, maar dat geen aanspraak kan maken op artistieke kwaliteiten, is wel antiek.

Wanneer is iets Antiek

De belangrijkste criteria die bepalen of een voorwerp antiek is, zijn:

  1. Het voorwerp moet door mensenhand gemaakt zijn
  2. Het moet een zekere ouderdom bezitten.

Doorgaans wordt daarbij uitgegaan van een leeftijd van 50 jaar; in bepaalde gevallen is een voorwerp echter pas antiek als het 75 of zelfs 95 jaar oud is.  Bij boeken geldt een wat minder streng criterium: zij zijn antiek als ze ten minste 75 jaar oud zijn.